Välkommen till Victoriaskolan i Göteborg

På Victoriaskolan håller vi kunskapslusten i centrum. Vi vet att kunskapslusten trivs bäst i trygghet, i förvissningen om att Du är sedd och omtyckt; en trygghet som gör att Du som elev vill och vågar. Vi vill ge Dig mer och bredare kunskap. Vi vill att Du ska trivas och känna glädje. Lusten att lära är nyckeln till kunskap för oss på Victoriaskolan.

Kunskapslusten behöver inspirerande pedagoger, pedagoger som är beredda att göra det jobb som krävs för att hitta varje elevs unika lust att lära. Du som förälder ska hos Ditt barns lärare se engagemang, värme och dialog.

Victoriaskolan är en skola där Du som elev är en tillgång och betyder mycket. Vi sätter kunskapslusten i centrum för att den som lär med ett leende får med sig mer kunskap ut i livet.

På Victoriaskolan har vi två profiler. De båda profilerna är: Språkinriktning, som innebär att man börjar läsa tyska, samt Naturvetenskaplig- och teknisk inriktning, där man fördjupar sig i de naturvetenskapliga ämnena och teknik. Dessa båda profilval erbjuds två lektioner i veckan utöver ordinarie timplan under hela grundskolan.

Språkinriktning

Naturvetenskaplig- och teknisk inriktning

­

Victoriaskolan i Göteborg

Engelbrektsgatan 1
411 27 Göteborg

031 - 388 98 60
info@victoriaskolan.se

Kontakta oss