Datalagring

De uppgifter ni lämnar vid ansökan till Victoriaskolan, registreras in i en databas. Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), PuL.