Frågor och svar om anmälan

Urvalsprinciper
När vi antar elever till skolan gör vi det efter följande urvalsprinciper: syskonförtur, kötid samt närhetsprincipen. Vi har avgränsat skolans upptagningsområde till följande områden: Område 1 – SDN Centrum och SDN Majorna-Linné, Område 2 – Alla övriga SDN i Göteborgs stad, Område 3 – övriga kommuner och orter utanför Göteborgs stad.

När får man besked?
Ansökningsperioden för våra nya förskoleklasser 2017/2018 har stängt den 31 januari 2017.  I början av februari 2017 bjuder skolan alla som ansökt om plats till förskoleklass till ett informationsmöte där styrelse, skolledning och personal informerar om skolan och vår verksamhet. Sedan börjar vår urvalsprocess. I slutet av februari 2017 skickas ett besked ut till alla som blivit erbjuden plats. Beskedet skickas per post och vi vill därefter ha svar från er om ni vill ha erbjuden plats eller om ni väljer att låta den gå vidare till annan sökande. Tillsammans med erbjudandet om plats kommer också en inbjudan till ett uppstartsmöte under maj månad. När förskoleklasserna är tillsatta skickas besked ut till alla som står i vår kö. Beskedet skickas per mail.

Om man inte får plats?
Även till den som skolan inte kommer ha möjlighet att erbjuda plats, kommer ett besked via e-post i början av maj. Er ansökan sparas fram till den 1 september 2018, ifall någon lämnar återbud eller slutar. Därefter är ansökan inte längre giltig och är man fortsatt intresserad av plats måste man söka på nytt igen men behåller sitt ursprungliga ansökningsdatum.

Kan man söka till andra årskurser och hur gör man då?
Ansökningsperioden för ströplatser är öppen hela läsåret, ansökan får avse det pågående läsåret eller det efterföljande. Skolan tar kontakt via post, e-post eller telefon, om vi kan erbjuda en plats. 


Andra frågor
Om ni har frågor som gäller ansökan och antagning till skolan går det bra att ta kontakt med skolans administratör, Eeva Hall. Hon nås på telefon – 031-388 98 60 eller via mail: eeva.hall@victoriaskolan.se

Tillbaka till sök till oss