Internationella relationer

I min roll som förstelärare på Victoriaskolan så arbetar jag med att skapa globala nätverk med andra skolorrunt om i världen och på så sätt internationalisera Victoriaskolan. Genom att såväl lärare som elever har direktkontakt med skolor från olika delar av världen så tar vi undervisningen utanför klassrummets väggar och på detta sätt blir undervisningen mer verklighetsförankrad. Det leder också till att våra elever utbildas till globala medborgare som är redo att möta världen och dess olika kulturer.

Robert Vilahamn