Läslyftet

Tina

Jag arbetar som klasslärare på mellanstadiet och undervisar i svenska, SO och engelska. Som förstelärare på skolan handleder jag en grupp pedagoger i Läslyftet, en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik som bygger på kollegialt lärande. Handledning och lektionsbesök ingår i mitt uppdrag.

Tina Andersson