Naturvetenskapliga inriktningen

I vår naturvetenskapliga profil får eleverna möta kemi-, fysik- och
biologiämnet i projekt som är fristående från ordinarie no-undervisning.

Profilundervisningen sker antingen utomhus eller i någon av våra
laborationssalar på skolan. Vi vill genom profilen skapa möten mellan
klassrummet och det omgivande samhället. Detta kan betyda både att vi
gör exkursioner utomhus och att vi samverkar med företag och föreningar i
vårt omgivande samhälle.

Eleverna får i no-profilen träna sig på att utföra undersökningar, beskriva och
förklara naturvetenskapliga fenomen samt använda sina kunskaper genom att
argumentera och diskutera. Dessa förmågor utgör grunden för läroplanens
kursplan för de naturvetenskapliga ämnena.