Temavecka 42, årskurserna 7-9

Under temavecka 42

arbetar högstadiet med följande fokusområdden:

Åk 7: Staden Göteborg

Åk 8: Sex- och samlevnad

Åk 9: Teknik och husbygge