Temavecka 42, årskurserna F-3

Under temavecka 42 

arbetar förskoleklassen och årskurserna 1-2

med temat Hälsa, medan årskurs 3 traditionsenligt

arbetar med Skapande skola under ledning

av författaren och illustratören Andréa Räder.