Skolutveckling

Sofia

Mitt uppdrag går ut på att utveckla strukturer så att skolans personal ska arbeta mot samma mål vilket i sin tur ska ge en ökad måluppfyllelse och ökad professionalisering på Victoriaskolan.

Genom min roll som skolutvecklare ska jag leda och utveckla arbetet med fokus på:

  • gemensamma dokument,
  • mötesstruktur och mötesteknik,
  • elevinflytande och kontakt mellan hem och skola,
  • upplägg av ämneskonferenser,
  • systematiskt kvalitetsarbete,
  • lärarstudenter,
  • en ”vi”-känsla där all personal ingår.

Sofia Stark