Språkinriktningen

I den språkliga inriktningen utgår vi från tyska språket. Från årskurs 1 ges eleverna möjlighet att lära sig tyska av lärare med tyska som modersmål, med grund i svenskan. Inga förkunskaper i tyska krävs alltså. I årskurs 6 kan eleverna sedan välja till franska eller spanska och gå ur årskurs 9 med 4 språk (svenska, engelska, tyska, spanska/ franska).


Vi uppmärksammar flera tyska högtider under skolåret, som till exempel St Martin och Fasching. Alla elever, oavsett inriktning, gör en studieresa till Berlin i början av årskurs 9. Eleverna som valt språkinriktning har särskilt ansvar för att göra resan så bra och intressant som möjligt genom att exempelvis hålla skolans Victoriaskolans Berlinguide uppdaterad.


I samarbete med Goethe-Institut erbjuder skolan också, som enda skola i Göteborg, eleverna att skriva provet Zertifikat Deutsch som är ett internationellt gångbart språktest som ger eleverna möjlighet att bevisa sina kunskaper även utomlands och som öppnar upp världen för vidare studier.

Språkprogrammet