Styrelsen

Victoriaskolan är en fristående skola som drivs av en förening (Tyska skolans ekonomiska förening). Föreningen har en styrelse som väljs av årsmötet. De flesta som är medlemmar i föreningen är föräldrar till skolbarnen. Vi som sitter i styrelsen är också föräldrar, föräldrar som fått medlemmarnas förtroende att ansvara för verksamheten i föreningen.

VALBEREDNINGEN SÖKER NYA STYRELSEMEDLEMMAR

På årsmötet den 12 oktober skall nya styrelsemedlemmar utses.
Är du intresserad av att engagera dig i skolföreningens styrelse? Berätta i ett brev om dina erfarenheter och varför du ser dig som en bra styrelsemedlem. Vi ser gärna att man vill ta en ledande roll inom styrelsen som ordförande, sekreterare eller ekonomiansvarig.
Maila ett brev till larsnilsson@mail.com och malinhedlund@hotmail.com senast den 1 oktober.

Styrelsens uppgift

Styrelsens uppgift är att ansvara för övergripande planering och ekonomi. Det betyder att vi fattar beslut om årsplaner, budget och vissa personalärenden samt frågor som är av policykarraktär. Man kan likna detta vid en bolagsstyrelse där rektor är vd. Styrelsen träffas - sammanträder - en gång i månaden under terminerna.

Synpunkter

Vi som sitter i styrelsen - och som valts av alla Er - vill väldigt gärna få synpunkter och idéer om hur vi kan göra skolan och dess verksamhet bättre. Det behöver inte vara ”stora projekt” - allt som kan leda till en bättre skola för våra barn är viktigt. Att driva en fristående skola är inte helt enkelt. Det kräver ett stort engemang av personal och föräldrar. Kunskap och kreativitet är inte minst viktigt.

Styrelseledamöter 2016/2017


Christer

Christer Erlach, Ordförande

Arbetar som Personalspecialist med inriktning Rekrytering, arbetsrätt och förändringsarbete. 28 års chefs och ledarerfarenhet inom Inköp, Försäljning, Marknad och Service. Utbildning: DIHM Affärsekonomi och Arbets- och Organisationspsykologi Göteborgs Universitet bl a. Barn i skolan födda -06, -07, -10


NiklasNiklas Andersson, Kassör

Barn i 3A och 7B. Bor i Krokslätt i Göteborg, arbetar på Volvo Car Group som globalt ansvarig för prissättning och paketering av vårt produkterbjudande. Har ca 15 års ledarerfarenhet från marknadsarbete samt tre års ledarerfarenhet från Försvarsmakten.


Petra

Petra Gamerdinger, Styrelseledamot

Född i Tyskland och har totalt 23 års erfarenhet av både skolgång och arbete utomlands, bland annat Tyskland, Spanien och USA. Arbetar som projektledare för kryssning på Göteborg & Co. 16 års erfarenhet inom Hotel- och Tourism Management varav många år från arbete i USA. Har flera års styrelseerfarenhet från den fackliga styrelsen och bolagsstyrelsen på Göteborg & Co.

Barn och bonusbarn i skolan födda -09 och -10.


MihaelaMihaela Golic, Sekreterare


Min pojke har gått ut nian på Victoriaskolan sommaren 2015, min dotter går nu i 9B. Är läkare och sedan 2011 jobbar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Har tidigare jobbat 17 år i näringslivet, med bl.a. strategisk planering, marknadsföring, produktutveckling, kvalitetssystem, utbildning och ledarskap.


JennyJenny Beltran, Styrelseledamot

Barn i 7A. Driver sedan 2009 en juridisk byrå i Göteborg med inriktining på human juridik. Specialiserad på familjerätt, socialrätt, barns rättigheter, samt europarätt gällande de mänskliga rättigheterna. Jobbar även ideellt i flera olika organisationer inom mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Juris kandidat examen från Göteborgs Universitet.


AndersAnders Wernberg, Styrelseledamot

Barn i 5B. Arbetar idag som sortimentschef på Skånska Byggvaror AB. 20 års erfarenhet från detaljhandeln i olika roller. Utbildad på Internationella Ekonomlinjen vid Göteborgs Universitet med tysk inriktning.


Karin Dahlin, StyrelseledarmotKarin Dahlin, Styrelseledamot

Barn i 5A. Arbetar sedan 2002 med Relocation och är delägare i KEY Relocation Center AB. Specialist inom affärsområdet Tenancy Management och har mångårig erfarenhet av att driva och ha ansvar för en verksamhet.

 

 


 

Anna Edshage

Anna Edshage, Styrelseledamot

VD, entreprenör, författare. Startat Kvadrat Göteborg, ett konsultföretag inom IT och Management, 2014. Drygt 15 års ledarerfarenhet inom rekrytering och konsultverksamhet. Fil kand från Lunds universitet. Studerat tyska i Munchen. Bott i Glasgow, Skottland, i fem år och i Bangalore, Indien, i två år. Författare till ”Jobbet är ditt – vägen till en lyckad anställningsintervju” tillsammans med Anna Söderlund. Född och uppvuxen i Ljungby. Bor idag tillsammans med man och barn i Majorna i Göteborg.

Två barn på skolan födda 2006 och 2010

 


 Sofie Höyer, Styrelseledamot


Elisabet Vogt-Pleijel, Personalrepresentant i styrelsen.Elisabet Vogt-Pleijel, Personalrepresentant i styrelsen.

Lokalombud och skyddsombud för Lärarnas riksförbund. Undervisar i tyska och textilslöjd med utbildning både i Tyskland och Sverige.


Joneta R. Belfrage, Personalrepresentant i styrelsen.Joneta R. Belfrage, Personalrepresentant i styrelsen.


Speciallärare som arbetat på skolan sedan 1995 och ombud för Lärarförbundet. Mycket kunnig om byggnaden och Carl Larsson trappan och håller i visningar av dessa.

 

Kontakta oss

Du kan kontakta oss i styrelsen via e-post:
styrelsenvictoria@gmail.com