Datalagring

De uppgifter ni lämnar vid ansökan till Victoriaskolan, registreras in i en databas. Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i EU:s Dataskyddsförordning (ofta förkortad GDPR).