Digitala verktyg i praktiken

I mitt uppdrag som förstelärare kommer jag att jobba med att utveckla användandet av digitala verktyg i undervisningen. Min ambition är att vi med hjälp av de digitala verktyg vi har ska kunna avlasta läraren och samtidigt öka våra möjligheter att individanpassa undervisningen.

Jag kommer under året att vid olika tillfällen också leda workshops kring hur man kan använda digitala verktyg i praktiken.

Peter Emanuelsson

Peter Emanuelsson