Elevdelaktighet

 

Karin Pettersson förstelärare i elevdelaktighet.

Som förstelärare i elevdelaktighet är det mitt uppdrag att vara länken mellan elever och lärare/ledning. Jag kommer arbeta med reellt elevinflytande genom till exempel klassråd och elevråd, men också i klassrummet hos mig själv och mina kollegor. Dessutom kommer jag vara med i skapandet av skolans policydokument.

Utöver detta arbetar jag i gruppen ”Trygg i skolan” som arbetar för en aktiv värdegrund tillsammans med vår skolkurator och andra förstelärare.

Jag började på Victoriaskolan för nästan 10 år sedan och har sedan dess jobbat på högstadiet som SO-lärare, så demokrati och inflytande är något jag verkligen brinner för! Mitt primära uppdrag kommer att vara på hög- och mellanstadiet, men jag kommer också vara behjälplig för lågstadiet.