Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Victoriaskolan arbetar tillsammans med pedagoger, skolledning och annan personal på skolan för att tillsammans skapa förutsättningar för en god skol- och lärandemiljö. Elevhälsoteamet arbetar också förebyggande avseende elevers psykiska och fysiska välbefinnande. Syftet med skolans samlade elevhälsa är att du som elev ska känna dig trygg i skolan och att vi gemensamt ska skapa så bra förutsättningar som möjligt för dig att lära, utvecklas och nå kunskapsmålen.

Victoriaskolans samlade elevhälsa består av skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagoger. Rektor leder och ansvarar för elevhälsans arbete på skolan.

Medlemmar i elevhälsan