Elevhälsan

Elevhälsan är en viktig del av arbetet på skolan. Vi har ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, skolpsykolog, rektor och speciallärare som träffas varje vecka och arbetar med elevvårdsärenden.