F-klasserna

Våra förskoleklasser (6 - årsverksamheten) fokuserar på det skolförberedande och det sociala uppdraget. Det är dessa två delar i uppdraget som gör barnet och barngruppen trygg. Barnen skolas omsorgsfullt in och är i full gång med undervisning och den pedagogiska leken så snart läsåret har startat. Förskoleklasserna undervisas fram till kl. 13.00 på eftermiddagen och därefter tar Fritidsverksamheten över.