Frågor och svar om anmälan

När kan man söka till förskoleklass?

Ansökningsperioden för förskoleklass öppnar i mitten av september året före uppstart, exempelvis så öppnar ansökningsperioden 15 september 2023 för barn födda 2018 som har uppstart höstterminen 2024.

Kan man söka till andra årskurser och hur gör man då?

Ansökningsperioden för ströplatser i åk 1-9 är öppen hela läsåret. Skolan tar kontakt via post, e-post eller telefon, om vi kan erbjuda en plats.

När får man besked?

Om ni har sökt till förskoleklass så påbörjar vi tillsätta platserna efter att ansökningsperioden gått ut cirka 1 månad efter att ansökningsperioden öppnat som är i mitten av september året före uppstart av förskoleklassen. Erbjudande av plats i förskoleklass skickas per post och vi vill därefter ha svar från er om ni vill ha erbjuden plats eller om ni väljer att låta den gå vidare till annan sökande. När förskoleklasserna är tillsatta skickas besked ut till alla som står i vår kö. Beskedet skickas per mail.

Om ni sökt ströplats till våra befintliga åk 1-9 så blir ni kontaktade när vi har en plats att erbjuda.

Om man inte får plats i förskoleklass?

Även till den som skolan inte kommer ha möjlighet att erbjuda plats, kommer ett besked via e-post senast ca 2 månader efter att ansökningsperioden öppnat. Er ansökan sparas ifall någon lämnar återbud eller slutar.

Urvalsprinciper

När vi antar elever till skolan gör vi det efter följande urvalsprinciper: syskonförtur, kötid samt närhetsprincipen. Vi har avgränsat skolans upptagningsområde till följande områden: Område 1 – SDN Centrum och SDN Majorna-Linné, Område 2 – Alla övriga SDN i Göteborgs stad, Område 3 – övriga kommuner och orter utanför Göteborgs stad.


Andra frågor

Om ni har frågor som gäller ansökan och antagning till skolan går det bra att ta kontakt med skolans administratör, Eeva Hall. Hon nås på telefon – 031-388 98 60 eller via mail: eeva.hall@victoriaskolan.se

Tillbaka till sök till oss