Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan kan göras på följande sätt:

Via Skola24 på webben

Ring 0515-777 612. Vänligen ha barnets 10-siffriga personnummer i beredskap. Observera att frånvaroanmälan måste ske före 08.00 för att den ska gälla dagens datum

Använd appen Skola24 på din smartphone (logga in på domän victoriaskolan.skola24.se)