Fritids

Hos oss på Fritids tillbringar barnen en stor del av sin fritid och vår målsättning är att erbjuda en meningsfull, rolig och stimulerande verksamhet. Vi kompletterar skolan genom att erbjuda andra aktiviteter som också främjar barnens utveckling. På fritids strävar vi efter ett gott klimat där barnen ska känna sig trygga och värdefulla. Vi arbetar med att stödja barnens identitetsutveckling, stärka deras självkänsla och uppmuntra dem till att ta eget ansvar.

Vi på fritids värdesätter den vardagliga föräldrakontakten vid hämtning och lämning. Om föräldrarna vill diskutera eller fråga något som gäller deras barn eller verksamheten finns det alltid en person att vända sig till.

Fritidsverksamheten är huvudsakligen öppen mellan 07.00-17.30 och erbjuds våra elever i åk F-3. Om behov finns utöver de generella öpettiderna görs i varje enskilt fall en individuell bedömning av i vilken omfattning fritidshem ska erbjudas.