Digitalisering

Tina

Jag arbetar som klasslärare på mellanstadiet och undervisar i svenska, SO och engelska. På skolan handleder jag pedagoger i språk-, läs- och skrivdidaktik. Pågående läsår arbetar jag tillsammans med kollegan Monica Lundberg och leder två lärargrupper i ”Digital kompetens” för att öka kompetensen på skolan och möta samhällets krav på detta.

Tina Andersson