Matematik

Jag heter Andreas Gyllensten och arbetar som förstelärare inom matematik på Victoriaskolan.

I mitt uppdrag ligger att vi skall arbeta med matematikutveckling i enlighet med Lgr11.

Jag är handledare för matematiklyftet och inom detta arbetar jag över hela skolan. Skolverket har material som vi använder för att göra måluppfyllelsen bättre och att säkerställa att vi bedriver undervisning på ett adekvat sätt.

Det gäller också att nyttja fördelen med att vara en F-9 skola. Med att befästa den ”röda tråden” inom matematikundervisningen når vi dit.

Vi ser det som självklart att vi har en bra och lugn studiemiljö och strävar efter att göra matematiken rolig, för den som lär med ett leende lär sig för livet.