Naturvetenskap och teknik

Jag heter Monica Lundberg och arbetar som förstelärare och NT-utvecklare på Victoriaskolan.

I mitt uppdrag arbetar jag med att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik. Mina två fokusområden är att öka elevers måluppfyllelse inom och intresse för dessa ämnen.

Som förstelärare har jag kontinuerliga träffar med skolans samlade NTkompetens. Tillsammans fokuserar vi på att göra undervisningen relevant och meningsfull. Inom vår NT-profil får eleverna möjlighet att träna extra på förmågorna inom naturvetenskap och teknik - ofta sker detta genom
ämnesövergripande STEAM-projekt (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics).

Monica Lundberg

Monica Lundberg