Naturvetenskaplig- och teknisk inriktning

I vår naturvetenskapliga och tekniska profil får eleverna möta kemi-, fysik-, biologi- och teknikämnena i projekt som är fristående från ordinarie NO- och teknik undervisning.

Profilundervisningen sker antingen utomhus eller i någon av våra
laborationssalar på skolan. Vi vill genom profilen skapa möten mellan
klassrummet och det omgivande samhället. Detta kan betyda både att vi
gör exkursioner utomhus och att vi samverkar med företag och föreningar i
vårt omgivande samhälle.

Eleverna får i NO- och teknik profilen träna sig på att utföra undersökningar, beskriva och
förklara naturvetenskapliga- och tekniska fenomen samt använda sina kunskaper genom att
argumentera och diskutera. Dessa förmågor utgör grunden för läroplanens
kursplan för de naturvetenskapliga ämnena samt teknik.