Covid-19 restriktioner fr o m 9/2-2022

Från och med 9 februari har restriktionerna reviderats och vi kan förhoppningsvis så sakta börja återgå till normala förhållanden. Med hänsyn tagen till såväl ovaccinerade elever som personal kommer verksamheten att behålla några av de anpassningar skolan gjort för att förhindra eventuell smittspridning. Anpassningarna utgår från hur verksamheten är utformad, storleken på lokaler samt ålder på eleverna.

Det är bra att ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som har gjorts under pandemin, så som goda hygienrutiner. Förebyggande åtgärder kan även motverka spridningen av andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret.

Nedan gäller från och med 9 februari:

  • stanna hemma om du har symtom
  • innan återgång till skolan behöver du ha varit frisk i 24 timmar
  • har du testat positivt för covid-19 stannar du hemma i minst 5 dygn, varav 2 feberfria
  • vid skolstart lämnar man vid ytterdörren där skolpersonal alltid tar emot. När man hämtar i samband med skolslut eller under fritidstid ber vi er att göra detta på skolgården. Hämtar du under fritidstid ringer/smsar du till barnets fritidsavdelning så skickas ditt barn ut
  • möten och utvecklingssamtal kommer även tillsvidare att i första hand hållas digitalt