Information om covid-19, 20/1-2022

På rekommendation av Smittskydd Västra Götaland kommer de restriktioner som vi haft på Victoriaskolan att fortsätta gälla. Detta är inte på grund av någon smittspridning hos oss utan enbart för att det är klokt att hålla kvar restriktionerna och göra så få förändringar som möjligt.

Victoriaskolan följer noggrant informationen från Göteborgs Stad, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Regioner när det gäller coronaviruset och annan smitta.

Folkhälsomyndigheten har nu uppdaterat sin information och rekommenderar att barn i förskoleklass - årskurs 9 testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. I första hand ska PCR-test från vårdcentral användas, på så vis kan ditt barn snabbare återgå till skolan om barnet har ett negativt provsvar och allmäntillståndet i övrigt tillåter det.

Rekommendationer till alla från förskoleklass och äldre:

 • De bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • De bör testa sig för covid-19 så snart som möjligt. 

 

De som testat negativt för covid-19 (inte bär på sjukdomen) kan komma tillbaka till skolan om de:

 • varit feberfria ett dygn
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom och
 • resultatet är bekräftat med ett PCR-test 

I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Vårdnadshavare behöver med stöd av dessa rekommendationer göra en egen bedömning av när barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till skolan.

 

De som inte testat sig kan komma tillbaka till skolan om de:

 • har kvar lätta symtom som snuva eller hosta men det har gått minst fem dagar sedan de blev sjuka. De mår tydligt bättre och har varit utan feber de två senaste dagarna.

 

Detta gäller för personer som testat positivt för covid-19 (bär på sjukdomen):
De som testat positivt ska stanna hemma och följa förhållningsreglerna för den som är smittad av covid-19.

De kan komma tillbaka till skolan om de:

 • stannat hemma minst fem dygn från när symtomen började
 • varit feberfria de två senaste dygnen
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.
 • Om man inte har symtom räknas fem dygn från den dag testet togs.
 • Har ditt barn testats positivt för covid-19 ska rektor informeras. 

 

Dessa personer rekommenderas testning:

 • Alla barn från förskoleklass och äldre (från cirka 6 år) som har symtom som kan vara tecken på covid-19.

 

Rekommendationer till alla från förskoleklass och äldre:
Följande gäller för att komma tillbaka till skolan:

 • negativt covid-19 test
 • varit feberfria ett dygn och
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

 

Gurgeltest
Enligt de senaste rekommendationerna från Smittskydd ska gurgeltest inte längre delas ut vid smittspårning, dock ska skolan informera den som varit utsatt för smitta så att denne kan vara extra uppmärksam på eventuella symtom.

 

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19:
Har någon i hushållet bekräftad covid-19 kan övriga i hushållet få förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni ska göra för att inte sprida smittan vidare. Ni uppmanas då att stanna hemma och följa de förhållningsregler ni fått från sjukvården.

 • stanna hemma i fem dagar från då den smittade fick symtom

Följande symtomfria hushållskontakter undantas från förhållningsregeln om att inte gå till skola: 

 • vaccinerade med en påfyllnadsdos (dos 3)
 • personer son haft covid-19 under de senaste tre månaderna

 

Här följer information kring skolans hantering med anledning av covid-19:
Alla kan bidra till att minska risken för eventuell smittspridning genom att:

 • Stanna hemma om vi är sjuka, detta innebär även vid lättare symtom såsom, hosta, andningssvårigheter och feber samt även vid halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk
 • Iaktta god handhygien; tvätta händerna minst 20 sekunder med tvål och varmt vatten, i synnerhet inför måltider
 • Hosta och nysa i armvecket eller i pappersnäsduk som slängs direkt
 • Undvika att röra vid ansiktet och ögonen i onödan
 • Undvika onödig kroppskontakt mellan varandra. Det finns ju många sätt att hälsa som inte innebär att ta i hand eller kramas. Var kreativa!

Vid skolstart lämnar man vid ytterdörren där skolpersonal alltid tar emot. Lärarna möter därefter upp eleverna vid klassrummen och i korridoren. När man hämtar i samband med skolslut eller under fritidstid ber vi er att göra detta på skolgården. Hämtar du under fritidstid ringer du till barnets fritidsavdelning så skickas ditt barn ut.


Telefonnummer till fritidsavdelningarna finns på skolans hemsida och sitter på ytterdörren.