Kängurumatte 25 mars

Onsdagen den 25 mars genomför hela skolan Kängurumatten! En rolig matematikaktivitet från Nationellt Centrum för Matematikutbildning som består av 18-24 problem, indelade i tre grupper 3, 4 och 5-poängsproblem. Till varje problem finns fem svarsalternativ att välja mellan där endast ett är riktigt. Eleverna behöver alltså inte prestera lösningar, vilket brukar uppskattas av många. Problemen är inte av räknekaraktär utan handlar mer om matematiska idéer och begrepp.

Priser utlovas!