Skol-DM i Schack

Den sextonde mars 2016 deltog Victoriaskolan med fyra lag i skol-DM i Schack. Klassen var lågstadieklass. Lagen kämpade på bra och hårt. Sjutton lag från flera skolor deltog.Vid skrivande stund vet vi bara resultatet för ett av lagen. Victoriaskolans lag nummer tre vann silver och är därmed kvalificerade för skol-SM.