Skolavslutning den 14 juni

enligt följande:

Förskoleklassen kl. 9:45-10:30 i Aulan

Årskurs 1-3 kl. 8:30-9:15 i Tyska Kyrkan


Årskurs 4-6 kl. 9:45-10:30 i Tyska Kyrkan


Årskurs 7-9 kl. 11:00-11:45 i Tyska Kyrkan