Studiedag 10 sept 2021

Vi påminner om att hela skolan har studiedag fredagen 10 september då pedagogerna förkovrar sig inom diverse olika ämnen. Detta innebär att även fritidsverksamheten håller stängt.