20 maj är det studiedag (fritidsverksamheten är öppen)