Årskurs 3 har tillsammans med författaren och illustratören Andréa Räder skapat bland annat följande sagor