Bilderboksvecka - Skapande skola

Årskurs 3 har nyligen avlutat sitt skapande tillsammans med illustratören Pia Johansson inom ramen för Skapande skola 2019.

Några uppställda böcker med färdiga omslag.

Jobba med bokstäver.

Titel och omslagslayout.

Omslag med bakgrunden på tork.

Böcker växer fram med text och bild, karaktärer och berättelse.