Covid-19 restriktioner fr o m 9/2-2022

Från och med 9 februari har restriktionerna reviderats och vi kan förhoppningsvis så sakta börja återgå till normala förhållanden. Med hänsyn tagen till såväl ovaccinerade elever som personal kommer verksamheten att behålla några av de anpassningar skolan gjort för att förhindra eventuell smittspridning. Anpassningarna utgår från hur verksamheten är utformad, storleken på lokaler samt ålder på eleverna.

Det är bra att ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som har gjorts under pandemin, så som goda hygienrutiner. Förebyggande åtgärder kan även motverka spridningen av andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret.

Nedan gäller från och med 9 februari: