Frilufts- och orienteringsdag

Tisdag den 14 maj är hela skolan ute i friska luften.

Förskoleklasserna och årskurserna 1-3 är på diverse aktiviteter, medan årskurserna 4-9 orienterar med karta och kompass!