Gurgeltest

Nu har vi, äntligen, fått gurgeltest till skolan och här kommer mer information om vad som gäller för dem.

Gurgeltesterna gäller för elever som:

• Har haft nära kontakt med en person på skolan som har fått konstaterad covid-19.

Elever som de senaste sex månaderna har haft konstaterad covid-19 behöver inte testa sig, inte heller de elever som har antikroppar som påvisats i blodprov upptill ett halvår från ett misstänkt infektionstillfälle. Halvåret räknas från infektionstillfället och inte från tidpunkten för antikroppstestet.

Barn som utsatts för smitta som nära kontakt, till exempel i skolan, får vistas i skolan så länge de är helt symtomfria, men ska provtas med hjälp av det provtagningskit för ”gurgelprov” som ni får med hem från skolan om den nära kontakten skett i skolan. Har den nära kontakten skett utanför skolan vänder man sig till den vårdcentral man är listad på.

Barn som får symtom (även om de är lindriga) ska omedelbart testas och isoleras så att det inte träffar andra. Om du behöver söka vård för ditt barn ska du ange att ditt barn är en nära kontakt till en person med covid-19. Vid akuta allvarliga besvär ring 112.

Om ditt barn är utan symtom tänk på följande under 7 dagar från den dag ditt barn träffade den person som är smittsam:

• Ditt barn ska träffa så få personer som möjligt; undvika att träffa vänner och avstå från fritidsaktiviteter som innebä r kontakt med andra. Om ditt barn måste träffa andra håll avstånd, helst minst 2 meter, både inomhus och utomhus. Ditt barn kan vara smittsamt innan det börjar känna sig sjukt.

• Den som känner sig helt frisk kan gå till skolan enligt våra riktlinjer som alltid finns uppdaterade på Victoriaskolans hemsida och ska följa rekommendationen ovan om provtagning.