Information om Covid-19

Victoriaskolan följer noggrant informationen från Göteborgs Stad, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Regioner när det gäller coronaviruset och annan smitta.

Mer information från Grundskoleförvaltningen finns här

Se även information från Folkhälsomyndigheten här