Information om Covid-19, 22/11-2021

På rekommendation av Smittskydd Västra Götaland kommer de restriktioner som vi haft på Victoriaskolan att fortsätta gälla. Detta är inte på grund av någon smittspridning hos oss utan enbart för att det är klokt att hålla kvar restriktionerna och göra så få förändringar som möjligt.

Victoriaskolan följer noggrant informationen från Göteborgs Stad, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Regioner när det gäller coronaviruset och annan smitta.

Folkhälsomyndigheten har nu uppdaterat sin information och rekommenderar att barn i förskoleklass - årskurs 9 testas om de har symtom som kan tyda på Covid-19. På så vis kan ditt barn snabbare återgå till skolan om barnet har ett negativt provsvar och allmäntillståndet i övrigt tillåter det. Antigentester i form av självtester används inte om du misstänker att ditt barn har covid-19 utan då hänvisas ni till vårdcentral för PCR-test.

Rekommendationer till alla från förskoleklass och äldre:

De som är ovaccinerade och testat negativt för covid-19 (inte bär på sjukdomen) kan komma tillbaka till skolan om de:

I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Vårdnadshavare behöver med stöd av dessa rekommendationer göra en egen bedömning av när barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till skolan.

 

De som är ovaccinerade och inte testat sig kan komma tillbaka till skolan om de:

Detta gäller för personer som testat positivt för covid-19 (bär på sjukdomen):
De som testat positivt ska stanna hemma och följa förhållningsreglerna för den som är smittad av covid-19.

De kan komma tillbaka till skolan om de

 

Dessa personer rekommenderas testning:

Dessa personer rekommenderas inte testning från 22 november:
Dessa grupper rekommenderas att stanna hemma om de får symtom men behöver från 22 november inte testa sig:

Rekommendationer till alla från förskoleklass och äldre:
Följande gäller för att komma tillbaka till skolan:

Gurgeltest
Gurgeltesterna gäller för elever som har haft nära kontakt med en person på skolan som har fått konstaterad covid-19. I så fall skickas gurgeltestet med hem från skolan.

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19
Har någon i hushållet bekräftad covid-19 kan övriga i hushållet få förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni ska göra för att inte sprida smittan vidare. Ni uppmanas då att stanna hemma och testa er även om ni inte har symtom.

 

Detta gäller för barn som varit utomlands:
Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla, även svenska medborgare, som reser in i Sverige att ta ett PCR-test efter ankomsten till Sverige, oavsett om man har symtom eller inte. De som är ovaccinerade rekommenderas alltid att testa sig.

 

Här följer uppdaterad information kring skolans hantering med anledning av Covid-19:
Alla kan bidra till att minska risken för eventuell smittspridning genom att:

I enlighet med de nya restriktionerna för att hjälpas åt att minska smittspridning behöver vi ändra våra rutiner kring lämning och hämtning. Vid skolstart lämnar man vid ytterdörren där skolpersonal alltid tar emot. Lärarna möter därefter upp eleverna vid klassrummen och i korridoren. När man hämtar i samband med skolslut eller under fritidstid ber vi er att göra detta på skolgården. Hämtar du under fritidstid ringer du till barnets fritidsavdelning så skickas ditt barn ut.


Telefonnummer till fritidsavdelningarna finns på skolans hemsida och sitter på ytterdörren.