Information om Covid-19, uppdaterad 25/10-2021

På rekommendation av Smittskydd Västra Götaland kommer de restriktioner som vi haft på Victoriaskolan att fortsätta gälla även efter den 29:e september. Detta är inte på grund av någon smittspridning hos oss utan enbart för att det är klokt att hålla kvar restriktionerna och göra så få förändringar som möjligt.

 

Pollenallergi eller Covid-19?

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner. Du ska tydligt känna dig bättre och vara feberfri i två dagar innan du går tillbaka till jobbet, skolan eller förskolan.

I övrigt gäller även fortsättningsvis följande:

Victoriaskolan följer noggrant informationen från Göteborgs Stad, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Regioner när det gäller coronaviruset och annan smitta.

Folkhälsomyndigheten har nu uppdaterat sin information och rekommenderar att barn i förskoleklass - årskurs 9 testas om de har symtom som kan tyda på Covid-19. På så vis kan ditt barn snabbare återgå till skolan om barnet har ett negativt provsvar och allmäntillståndet i övrigt tillåter det. Antigentester i form av självtester används inte om du misstänker att dii barn har covid-19 utan då hänvisas ni till vårdcentral för PCR-test.

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19:

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Förhållningsreglerna gäller från datumet då hushållsmedlemmen testat positivt och sju dagar framåt eller så länge som den läkare till den som har covid-19 bestämmer att karantäntiden är för familjemedlemmar och när ditt barn kan vara tillbaka i skolan. 

Gurgeltest

Gurgeltesterna gäller för elever som har haft nära kontakt med en person på skolan som har fått konstaterad covid-19. I så fall skickas gurgeltestet med hem från skolan.

Om du testats positiv för covid-19:

Om testet visar att man har covid-19 kan återgång till arbete, skola och annan verksamhet ske om man tillfrisknat och minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar enstaka lindriga restsymtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om man har blivit provtagen och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs. Har ditt barn testats positivt för covid-19 ska rektor informeras.

Om du testats negativ för covid-19:

Om testet visar att man inte har covid-19 kan återgång till arbete, skola eller annan verksamhet ske när man är frisk och allmäntillståndet tillåter.

I de fall inget prov tagits gäller följande:

Vid enstaka kortvariga symtom som går över inom ett dygn och som inte kan förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver man stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan återgång till arbete, skola eller annan verksamhet. Detta för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas behöver man stanna hemma i minst sju dygn. Återgång till arbete, skola eller annan verksamhet kan ske när man tillfrisknat och om minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar lindriga symtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. 

Detta gäller för barn som varit utomlands:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla, även svenska medborgare, som reser in i Sverige från länder inom EU och EES samt länder på EU:s lista över undantagna tredje länder, att ta ett PCR-test efter ankomsten till Sverige, oavsett om man har symtom eller inte. De som är ovaccinerade rekommenderas alltid att testa sig. För resenärer från alla andra länder finns ytterligare rekommendationer om att testa sig och stanna hemma.

Här följer uppdaterad information kring skolans hantering med anledning av Covid-19:

Alla kan bidra till att minska risken för eventuell smittspridning genom att:
• Stanna hemma om vi är sjuka, detta innebär även vid lättare symtom såsom, hosta, andningssvårigheter och feber samt även vid halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk
• Iaktta god handhygien; tvätta händerna minst 20 sekunder med tvål och varmt vatten, i synnerhet inför måltider
• Hosta och nysa i armvecket eller i pappersnäsduk som slängs direkt
• Undvika att röra vid ansiktet och ögonen i onödan
• Undvika onödig kroppskontakt mellan varandra. Det finns ju många sätt att hälsa som inte innebär att ta i hand eller kramas. Var kreativa!

I enlighet med de nya restriktionerna för att hjälpas åt att minska smittspridning behöver vi ändra våra rutiner kring lämning och hämtning. Vid skolstart lämnar man vid ytterdörren där skolpersonal alltid tar emot. Lärarna möter därefter upp eleverna vid klassrummen och i korridoren. När man hämtar i samband med skolslut eller under fritidstid ber vi er att göra detta på skolgården. Hämtar du under fritidstid ringer du till barnets fritidsavdelning så skickas ditt barn ut.

Telefonnummer till fritidsavdelningarna finns på skolans hemsida samt kommer att mailas till berörda vårdnadshavare på Unikum. Behöver du hämta ditt barn under skoltid ringer du expeditionen på: 031-3889860.

Tack för visad förståelse.