Information om Covid-19

Victoriaskolan följer noggrant informationen från Göteborgs Stad, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Regioner när det gäller coronaviruset och annan smitta.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd inför sommarens resor