Klassdagar tis-ons

Tisdag den 9 och onsdag den 10 juni är det klassdagar där klassen avslutar läsåret tillsammans. Dessa dagar är schemabrytande vilket innebär att andra tider gäller. Se separat information från respektive klasslärare.