Läsåret 2020-2021


Välkommen till ett nytt läsår!

Skolan slår ånyo upp sina dörrar för upprop och skolstart enligt följande:

Förskoleklass FA måndagen den 17 augusti kl. 8:30-10:30 i klassrummet.

Förskoleklass FB måndagen den 17 augusti kl. 9:30-11:30 i klassrummet.

Årskurserna 1-9 tisdagen den 18 augusti kl. 9:00-11:00 i respektive klassrum.