Om ditt barn har varit utomlands, uppdaterad 15/2-2021

Detta gäller för barn som varit utomlands:

• Barn stannar hemma och undviker nära kontakter med andra i sju dagar. Det gäller även om tester visar att barnet inte har covid-19.
• Testa barnet för covid-19 så snart som möjligt efter ankomst till Sverige.
• Testa barnet igen för covid-19 på dag fem efter ankomst till Sverige.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.