Partiell distansundervisning för åk 7-9, uppdaterad 24/5-2021

Smittskydd Västra Götaland har idag kommit ut med nya rekommendationer som gäller till och med 6 juni. Skolplikten väger tungt och grundprincipen är att elever ges närundervisning, detta alltid som undervisningen kan bedrivas utan risk för trängsel. Veckorna 22 och 23, kommer årskurserna 7, 8 och 9 att fortsätta med växelvis när- och distansundervisning dock med en övervikt av närundervisning.

Mer detaljerad information gällande Victoriaskolans undervisningsplan för veckorna 22-23 finns för respektive klass på Unikum.

Med tillönskan om en riktigt fin och skön sommar!