Skapande skola

Snart är det återigen dags för skolans traditionsenliga temavecka.

Vecka 42 är schemabrytande och varje årskurs fokuserar på ett särskilt tema.

Årskurserna 3 och 7 får besök av illustratören Pia Johansson respektive författaren Tove Berggren. Att denna möjlighet är oss given har vi pappa Lars Nilsson att tacka för som under flera års tid nu å skolans vägnar ansökt om bidrag från Kulturrådet och var gång fått det beviljat.

Vi ser fram emot en skapande vecka!