Skolavslutningar 11 juni

I och med folkhälsomyndighetens rekommendationer sker i år skolavslutningen i mindre skala enligt följande:

Förskoleklass och årskurserna 1-3:
Respektive klass träffas klockan 8.15-9.15 i klassrummen tillsammans med klasslärare och fritidspedagog.

Årskurserna 4-6:
Respektive klass träffas klockan 9.00-10.00 i klassrummen tillsammans med mentorer.

Årskurserna 7-8:
Respektive klass träffas klockan 9.00-10.00 i klassrummen tillsammans med mentorer.

Årskurs 9:
Årskurs 9 träffas tillsammans med mentorer i Tyska kyrkan klockan 11.00- 11.30.
Vid ovan nämnda avslutningar finns dessvärre ingen möjlighet för er föräldrar att närvara. Klassföräldrar är däremot välkomna att representera er i klassrummen samt i kyrkan.
För att undvika trängsel på skolavslutningsdagen ber vi er att både lämna och hämta era barn vid ytterdörren.