Studiedag 11 sept

Vi påminner om att hela skolan har studiedag fredagen 11 september då pedagogerna förkovrar sig inom diverse olika ämnen. Detta innebär att även fritidsverksamheten håller stängt.