Studiedag 8 sept 2023

Vi påminner om att hela skolan har studiedag fredagen 8 september då pedagogerna förkovrar sig inom diverse olika ämnen. Detta innebär att även fritidsverksamheten håller stängt.