Studiedag 9 sept 2022

Vi påminner om att hela skolan har studiedag fredagen 9 september då pedagogerna förkovrar sig inom diverse olika ämnen. Detta innebär att även fritidsverksamheten håller stängt.