Temavecka 42, årskurs 3

Under temavecka 42

kommer årskurs 3 traditionsenligt

att arbeta med Skapande skola med ledning

av författaren och illustratören Andréa Räder.